Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

CENTRÁLNY REGISTER ZÁVEREČNÝCH PRÁC

 

Metodické usmernenie MŠ SR 14/2009-R

z 27.augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Stiahni Metodické usmernenie MŠ SR 14/2009-R 

Stiahni prílohu 1 (dokument doc, 22 kB)

Stiahni prílohu 2 (dokument doc, 23 kB)

Stiahni prílohu 3 (dokument doc, 41 kB)

Stiahni prílohu 4 (dokument doc, 71 kB)