Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2023

Informácia z diskusnej skupiny pre akademické knižnice:

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení návrhu metodiky evidencie publikačnej činnosti – vykazovacie obdobie CREPČ 2023 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2023.

Prípadné pripomienky k návrhu metodiky nám, prosíme, zašlite emailom na adresu tomas.barean@cvtisr.sk najneskôr do 15.2.2023.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ – CVTI SR.