Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná knižnica

Ul. vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina

 

Tel.: 041/51 31 453, 51 31 465, 51 31 464

E-mail: admin@ukzu.uniza.sk,

URL: http://www.uniza.sk – adresa školy http://ukzu.uniza.sk – virtuálna knižnica

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0025

 

Riaditeľka: PhDr. Alena Mičicová

Tel.: 041/51 31 450

E-mail: alena.micicova@ukzu.uniza.sk