Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Akademická knižnica VŠVU

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava 1

 

E-mail: kniznica@vsvu.sk

URL: https://www.vsvu.sk/sk/akademicka-kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1375

 

Vedúca : Mgr. Zuzana Lapitková

Tel.: 02/5942 8560, Požičovňa: 02/5942 8562

E-mail: lapitkova@vsvu.sk