Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzitná knižnica a edičné stredisko (UKES)

Komenského 73, 041 81 Košice

 

Tel.: 0915 986 744 – sekretariát

URL: http://www.uvlf.sk/kontakty/samostatne-pracoviska/ustav-vedeckych-informacii-a-kniznica

 

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1373 ISIL SK-3KADAA03693

 

Riaditeľka : MVDr. Libuša Bodnárová

Tel.: 0915 986 672

E-mail: libusa.bodnarova@uvlf.sk