Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3

Ústredná knižnica

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava 3

 

Tel.: 02/90 169 154 (požičovňa)

E-mail: uk@fpharm.uniba.sk

URL: http://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3955

 

Riaditeľka: PhDr. Mária Kadnárová

Tel.: 02/90 169 157

E-mail: kadnarova1@uniba.sk