Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Knižnica

Odbojárov 10/a, P. O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25

 

Tel.: 02/9021 2119

E-mail: fkn@fm.uniba.sk

URL: http://www.fm.uniba.sk/pracoviska/kniznica-fm-uk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4873

 

Vedúci : Mgr. Ján Badura, MLIS

Tel.: 02/9021 2117

E-mail: badura1@uniba.sk