Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta

Knižnica

Bartóková 8, 811 02 Bratislava

 

Tel.: 02/206 67 181; 02/9020 2150

E-mail: kniznica@fevth.uniba.sk

 

URL: https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/kniznica-ebf-uk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0017

 

Vedúca: Mgr. Terézia Juríková

Tel.: 02/206 67 150; 02/9020 2150

E-mail: terezia.jurikova@uniba.sk