Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Knižnica

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

 

Tel.: 0948 030 390

E-mail: kniznica@elf.stuba.sk

URL (fakulta): http://www.fei.stuba.sk

URL (knižnica): http://www.fei.stuba.sk/358

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0022

 

Vedúca: Ing. Katarína Ondrášková

Tel.: 0948 030 385

        02/60291408

E-mail: katarina.ondraskova@stuba.sk