Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu

Knižnica FAD

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 1

 

Tel.: 02/57 27 62 20

E-mail: kniznica.fad@stuba.sk

URL (fakulta): http://www.fad.stuba.sk

URL knižnice: http://www.fad.stuba.sk/kniznica

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0023

 

Vedúca: Ing. Martina Horváthová

Tel.: 0918 665 025, 02/57 27 62 33

E-mail: martina_horvathova@stuba.sk