Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská informatická knižnica

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

 

URL: http://www.fiit.stuba.sk

URL: https://www.fiit.stuba.sk/sik.html?page_id=587

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4052

 

Riaditeľ: PaedDr. Pavol Baťalík

Tel: 02/ 210 22 180

E-mail: sik@fiit.stuba.sk (DS)

pavol.batalik@stuba.sk