Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov

 

URL: http://www.ismpo.sk

URL: https://www.ismpo.sk/kniznica.html

E-mail: kniznica@ismpo.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4856 ISIL SK-5KADAA48204

 

Vedúci : Mgr. Michal Mašlej

Tel: 0910 518 743

E-mail: kniznica@ismpo.sk