Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Akademická knižnica PEVŠ

Tomášikova 20, P.O.BOX 12, 821 02 Bratislava 2 Tematínska 10, 851 05 Bratislava (pracovisko Petržalka)

 

E-mail: kniznica@paneurouni.com

Tel.: 02/48 20 88 44 – pracovisko Ružinov

Tel.: 02/68 20 36 34 – pracovisko Petržalka

URL: https://www.paneurouni.com/veda/akademicka-kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3959

 

Vedúca: Bc. Katarína Škorvagová

Tel.: 02/4820 8810, 02/6820 3602

E-mail: katarina.skorvagova@paneurouni.com