Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n. o.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n. o.

Knižnica BISLA

Grösslingová 53, 811 09 Bratislava

 

E-mail: library@bisla.sk

E-mail: rihariova@bisla.sk

Tel.: 02/59 234 201

Tel.: 02/59 234 471

URL: http://www.bisla.sk

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3980

 

Kontaktná osoba: Alena Jakubičková

E-mail: alenajakubickova0@gmail.com