Študijná návšteva v Oslo úspešne napreduje

Slovenskí pedagógovia práve v týchto dňoch diskutujú o problematike ľudských práv a demokratického občianstva. Spolu s lektormi z EWC realizujú aktivity zamerané na rozvoj kompetencií, diskutujú a vymieňajú si svoje

Vzdelávanie školského manažmentu

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť frekventantov