HBSC Slovensko 2021/2022

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou (WHO) v 51 krajinách Európy a Severnej

Pedagogické rozhľady v roku 2023

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, zabezpečuje svoju činnosť aj v roku 2023.  Časopis vytvára priestor na tvorivé riešenie otázok čo a